O mnie

miniaturaPsychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób z zaburzeniami osobowości oraz pracuje z dorosłymi i młodzieżą w sytuacjach kryzysu, zmagających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera/internetu, telefonu komórkowego, seksu/pornografii i innych zachowań nałogowych.
Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia, Studium Profilaktyki Uzależnień oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie. Pracuje pod stałą superwizją.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej.